VAKANTIES, FEESTDAGEN EN BELANGRIJKE DATA

Eerste schooldag

Maandag 6 september 2021 start het nieuwe schooljaar.

Schoolvakanties

In het schooljaar 2021-2022 zijn de vakanties als volgt:

Gebeurtenis Periode
Herfstvakantie 25 tot en met 29 oktober 2021
Kerstvakantie 24 december 2021 tot en met 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 25 februari (11.45 uur) tot en met 4 maart 2022
Meivakantie 25 april tot en met 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Zomervakantie 22 juli (11.45 uur) tot en met 2 september 2022

Aangepast rooster

In het schooljaar 2021-2022 zijn dagen met aangepast rooster als volgt:

Gebeurtenis Periode
Kerstviering 23 december 2021 avond
2e Paasdag 18 april 2022 vrij
Sportdag 22 april 2022 continurooster
2e Pinksterdag 6 juni 2022 vrij

Studiedagen

Het team van OBS de Touwladder heeft studiedagen op 19 januari, 7 februari, 22 maart en 22 juni 2022 de leerlingen zijn dan vrij.

Belangrijke data

Gebeurtenis Periode
Ouder-startgesprekken week 38 2021
1e rapport 11 februari 2022
Open informatieavond 8 maart 2022
Open ochtend 17 maart 2022
Entree toets groep 7 11 t/m 14 april 2022 – 19 t/m 21 april 2022
Eindtoets groep 8 12 en 13 april 2022
Sportdag 22 april 2022
Kamp groep 8 15, 16 en 17 juni 2022
2e rapport 8 juni 2022
Doorschuifmiddag 28 juni 2022
Oudergesprekken facultatief week 28 2022
Musical groep 8 20 en 21 juli 2022