ONDERWIJS IN BEWEGING

OBS de Touwladder up-to-date

Het basisonderwijs is continu in beweging. Denk hierbij aan veranderingen in wetgeving, beoordelingen van schoolresultaten, invoeren van nieuwe lesmethodes, leerlingvolgsysteem en vele andere zaken. OBS de Touwladder wil ouders graag op de hoogte houden van alle onderwijskundige ontwikkelingen op onze school. Hiervoor wordt periodiek een onderwijskundige nieuwsbrief uitgebracht. U kunt deze terugvinden in de Parro app.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo