AFSPRAAK IS AFSPRAAK

Protocollen OBS de Touwladder bieden helderheid

Voor alle duidelijkheid worden er binnen de school heldere afspraken met elkaar gemaakt over diverse voorkomende onderwerpen. Soms omdat ouders dat wensen, soms omdat het team dat wenst of omdat het wettelijk is voorgeschreven door de Rijksoverheid. Binnen onze school maken we de afspraken met degene die ze moet uitvoeren. Veel afspraken zijn beschreven in de vorm van een protocol.

Een protocol geeft aan hoe de werkwijze is in een bepaalde situatie verloopt en welke afspraken er bestaan. In een protocol is een wereld van kennis en ervaring samengevat in richtlijnen, regels, afspraken en stappen. U kunt hierbij denken aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld dyslexie, huiswerk, toelatingsbeleid of medisch handelen. De protocollen zijn op aanvraag bij de directie in te zien.

Informatie Corona

GGD Covid-19

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo