CHILLEN, SPORTEN OF SPELEN NA SCHOOLTIJD

Buitenschoolse opvang binnen de school

Op BSO de Touwladder is het mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang binnen het eigen schoolgebouw. Deze wordt verzorgd door Mikz Kinderopvang. Gedurende 4 middagen per week wordt hier na schooltijd onderdak geboden aan schoolgaande kinderen. Op woensdag en tijdens de VSO gaan de kinderen op bezoek bij De Rode Loper aan het Paulus Potterplein.

Alle ruimte

BSO de Touwladder beschikt over drie groepsruimten. Hier worden de kinderen na een schooldag opgevangen om wat te eten en te drinken, even bij te tanken en hun verhaal te doen. Daarna kunnen zij allerlei activiteiten doen, passend bij de eigen leeftijd en interesses. Van lekker relaxen en kletsen tot spelen of huiswerk maken. Kinderen kiezen zelf wat ze willen doen.

Spelenderwijs sporten

Ook buiten het schoolgebouw is er volop ruimte om te spelen en sporten. Er is een ruime, afgesloten buitenspeelplaats met daarnaast een groot openbaar buurtveld. Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag is een sportinstructeur aanwezig die de kinderen vrijblijvend laat kennismaken met allerlei sporten.

Eén basisgroep

BSO de Touwladder werkt met één basisgroep van 60 kinderen. De groep kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar heeft een maximale groepsgrootte van 40 kinderen met 4 pedagogisch medewerkers. De groep kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar heeft een maximale groepsgrootte van 20 kinderen met 2 pedagogisch medewerkers. De beschikbare ruimten en aangeboden activiteiten maken dat kinderen zich op natuurlijke wijze in groepjes opsplitsen voor sport en spel, creativiteit, of huiswerk.

Klik hier voor meer informatie over Mikz Kinderopvang.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo