WETENSCHAP EN TECHNIEK INSPIREERT

Leerlingen gaan mee op ontdekkingstocht

OBS de Touwladder heeft wetenschap en techniek als profiel. Onderzoek naar wie je bent en talentontwikkeling vormen hierbij de basis. Wetenschap- en techniekonderwijs houdt de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen springlevend. Tijdens het werken aan de zaakvakken en de projectweken staan het onderzoekend leren en ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden centraal. Dit zijn vaardigheden die later goed van pas komen, zoals samenwerken, creativiteit en communiceren, probleemoplossend vermogen, maar ook zelfstandig en kritisch denken.

Techniek maakt kinderen enthousiast

Daarnaast is het van belang om kinderen al jong kennis te laten maken met wetenschap en technologie om de kans te vergroten dat zij voor een technische richting kiezen. Techniek op de basisschool helpt leerlingen om op jonge leeftijd hun talenten te ontdekken. Bovendien blijkt dat kinderen vaak razend enthousiast zijn als zij techniek krijgen aangeboden. Voor u als ouder een goede reden om bewust te kiezen voor OBS de Touwladder.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo