OBS de Touwladder biedt veiligheid en structuur

Een schooldag in groep 1 en 2 begint in principe altijd op dezelfde manier. Zo verloopt elke dag heel vertrouwd en gestructureerd, volgens een vast ritueel voor de leerlingen.

Opening van de dag

 • Welke dag is het vandaag?
 • Zonnetje van de dag, eventueel bespreken.
 • De kleur van het groepje kinderen kiezen, die deze dag alles als eerste mogen.
 • Dagritmekaarten ophangen en bespreken.

Kringactiviteiten

 • Kinderen zetten de stoelen in de kring.
 • Ze gaan op de mat gaan zitten.
 • Er wordt een verhaal voorgelezen of verteld.
 • Tijd voor mooie versjes of leuke liedjes.
 • Kringgesprek leergesprek op reken- of taalgebied e.d.

Samen aan de slag

 • Knutsel- en creatieve werkjes: kinderen ontwikkelen zich zo op verschillende gebieden.
 • Hoeken: bouwhoek, themahoek, trein, verf- en krijtbord, computer, zand- en watertafel.
 • Werken met ontwikkelingsmateriaal: werken aan verschillende taal- en rekenactiviteiten.
 • Mappen: alle leerlingen krijgen een map met verzameling leuke werkjes.

Op het einde van de kleuterperiode gaat de goed gevulde map mee de leerlingen mee naar huis en heeft uw kind een leuk aandenken aan de kleuterperiode.

Fruit eten

OBS de Touwladder doet al enige jaren mee aan het project Schoolgruiten. We eten op school alleen nog maar gezond: fruit of groente! En om het milieu niet te veel te belasten drinken de kinderen alleen nog maar uit een beker of bidon.

Gym of buitenspel

Gymlessen bestaan uit geleide spelen met materiaal of een spelles met spelletjes, bal- of dansspelen. Daarnaast kennen we ook nog het vrije spelen. Bij mooi, droog weer spelen we buiten.

Afsluiting van de dag

Met de kinderen wordt kort nabespreken wat er die dag gebeurd is en de nieuwe zonnetjes worden uitgekozen voor de volgende dag.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo