OUDERVERENIGING MAAKT MEER MOGELIJK

Oudervereniging OBS de Touwladder

De Oudervereniging organiseert verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, Pasen, laatste schooldagviering en de musical. Daarnaast probeert de Oudervereniging de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de Ouderraad vergaderd. Ellen Meeuwissen vertegenwoordigt de school tijdens deze bijeenkomsten. De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Ook wordt jaarlijks financieel verantwoording afgelegd tijdens een jaarvergadering. U ontvangt hier automatisch een uitnodiging voor.

 

De penningmeester van de Oudervereniging van OBS de Touwladder beheert de gelden die zijn verkregen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor leerlingen die later in het jaar instromen wordt een individuele vrijwillige bijdrage vastgesteld. De Oudervereniging is voor het organiseren van de activiteiten afhankelijk van deze inkomsten.

 

Werkgroepen

De werkgroepen worden samengesteld uit teamleden en ouders. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een eenmalige activiteit in het schooljaar.

 

Samenstelling bestuur oudervereniging

– Voorzitter: Linda Trimbach
– Penningmeester: Jessica Oomen
– Secretaris: Amy van den Hoven

Gezamenlijke activiteiten van OBS de Touwladder en OBS de Start worden ook onderling besproken door beide ouderraden.

 

Er wordt ook op uw hulp gerekend

De leden van de oudervereniging organiseren, samen met teamleden, de activiteiten op school maar kunnen dat niet zonder uw hulp. Via een oproep in de nieuwsbrief, mail of app van de klassenouder/leerkracht zullen regelmatig hulpouders worden gevraagd. We rekenen daarbij ook op uw hulp: ten slotte willen we alle kinderen een mooie schooltijd bezorgen.

 

Vragen, opmerkingen en tips zijn altijd welkom. Hiermee kunt u bij de klassenouder van uw groep terecht. Zij koppelen dit terug naar de overige leden van de oudervereniging tijdens de vergaderingen.

 

Notulen vergaderingen

Notulen 23 maart 2022

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo