DOORSTROMEN NAAR DE BRUGKLAS

Opbrengsten

Onder opbrengsten verstaan we meer dan alleen de ‘harde’ getallen van de Eindtoets. De ontwikkeling van uw kind op sociaal-emotioneel gebied zijn voor ons ook belangrijke opbrengsten. We willen dat uw kind op het einde van zijn of haar basisschoolloopbaan, genoeg bagage heeft om zich als tiener te kunnen redden in onze maatschappij. Daarom willen we uw kind een aantal vaardigheden bijbrengen die in deze 21e eeuw verwacht mogen worden van kinderen. Binnen het wetenschapsprofiel van onze school zijn dat o.a. ‘samenwerken, onderzoekende houding en presenteren’.
schema-cito
schema-iep
* Let op! In schooljaar 2019-2020 is landelijk geen eindtoets afgenomen in verband met de maatregelen rondom het Corona-virus.

Scholen op de kaart

Hier krijgt u inzicht in de resultaten van OBS de Touwladder en de inspectieverslagen. Ga naar website www.scholenopdekaart.nl voor verdere informatie.

Onderzoek wie je bent, ontwikkel je talent!

OBS de Touwladder is onderdeel van Stichting Bravoo