Onderwijskundige brieven

ONDERWIJS IN BEWEGING OBS de Touwladder up-to-date Het basisonderwijs is continu in beweging. Denk hierbij aan veranderingen in wetgeving, beoordelingen van schoolresultaten, invoeren van nieuwe lesmethodes, leerlingvolgsysteem en vele andere zaken. OBS de Touwladder wil ouders graag op de hoogte houden van alle onderwijskundige ontwikkelingen op onze school. Hiervoor wordt periodiek een onderwijskundige nieuwsbrief uitgebracht. […]

Parro ouderportaal

OUDERS ALTIJD OP DE HOOGTE MET PARRO APP Altijd goed geïnformeerd Ouders en leerkrachten hebben samen een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Goede communicatie tussen ouders en de school is hierbij onontbeerlijk. Wij hechten er daarom veel belang aan om ouders te betrekken bij ons onderwijs en de diverse activiteiten op school. […]

Schooltijden

ELKE DAG STIPT OP TIJD OP SCHOOL Schooltijden De school is vijf minuten voor het begin van de ochtend- en middagschooltijd open. Elke ochtend is er voor alle groepen een pauze van een kwartier. Bij slecht weer blijven de leerlingen in deze pauze binnen. In de middagpauze kunnen leerlingen gebruik maken van de tussenschoolse opvang […]

Schoolgids

DOWNLOAD HANDIGE SCHOOLGIDS Lees alle praktische zaken in de schoolgids In de schoolgids OBS de Touwladder is alle belangrijke informatie over de school samengebracht. U vindt er uitgebreide informatie over het reilen en zeilen van onze school, maar ook afspraken en regelingen over verlof en klachten e.d. Een erg handig overzicht dus. U kunt de […]

Vakanties en feestdagen

VAKANTIES, FEESTDAGEN EN BELANGRIJKE DATA Eerste schooldag Maandag 28 augustus 2023 start het nieuwe schooljaar.   Schoolvakanties In het schooljaar 2023-2024 zijn de vakanties als volgt: Gebeurtenis Periode Herfstvakantie 16 tot en met 20 oktober 2023 Kerstvakantie 22 december 2023 tot en met 5 januari 2024 Voorjaarsvakantie 9 februari (12.00 uur) tot en met 16 […]

Activiteitenkalender

ACTIVITEITENKALENDER  Altijd op de hoogte Alle activiteiten op OBS de Touwladder worden weergegeven in de Parro-app of op de website van Parro. De activiteiten staan op een overzichtelijke manier per maand aangegeven.  

Verlofaanvraag

VERLOF EN LEERPLICHT Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. De leerplichtwet kent ook géén snipperdagen. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen […]

SchoolGruiten

ELKE DAG VERSE GROENTEN EN FRUIT Het belang van een gezond voedingspatroon Groenten en fruit zijn heel erg gezond. Vitamines en andere stoffen zijn goed voor je lichaam en bevorderen bioactieve stoffen. Deze stoffen zijn belangrijk bij het voorkomen van bepaalde hart- en vaatziekten. Naast groenten en fruit is het ook van belang dat de […]

Oudervereniging

OUDERVERENIGING MAAKT MEER MOGELIJK Oudervereniging OBS de Touwladder De Oudervereniging organiseert verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, Pasen, laatste schooldagviering en de musical. Daarnaast probeert de Oudervereniging de communicatie tussen ouders en school te bevorderen. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de Ouderraad vergaderd. Ellen […]

Ouderbijdrage

DRAAG BIJ AAN ACTIVITEITEN Oudervereniging de Touwladder Als u een kind op OBS de Touwladder heeft bent u automatisch lid van deze oudervereniging. Tenzij u duidelijk te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Het wel of niet lid zijn van de oudervereniging heeft geen invloed op de toelating van uw kind op OBS […]