Overblijven

SAMEN LEKKER LUNCHEN OP SCHOOL Tussenschoolse opvang prettig geregeld Op OBS de Touwladder is het mogelijk om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Kinderen kunnen in de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur overblijven op school. Deze opvang wordt verzorgd door TSO Club. TSO Club werkt met vrijwilligers die allemaal een passende scholing hebben […]

BSO

CHILLEN, SPORTEN OF SPELEN NA SCHOOLTIJD Buitenschoolse opvang binnen de school Op BSO de Touwladder is het mogelijk om gebruik te maken van buitenschoolse opvang binnen het eigen schoolgebouw. Deze wordt verzorgd door Mikz Kinderopvang. Gedurende 4 middagen per week wordt hier na schooltijd onderdak geboden aan schoolgaande kinderen. Op woensdag en tijdens de VSO […]