Laden...

OBS de Touwladder
Heiakker 34
5171WS Kaatsheuvel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Plusklas

Voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen heeft Stichting Bravoo sinds schooljaar 2016/2017, als speciale bovenschoolse voorziening, een "plusklas" ingericht. In de plusklas op OBS de Touwladder komen de leerlingen met cognitieve talenten, van alle scholen uit de gemeente Loon- op Zand, 1 dagdeel per week bijeen. Zij krijgen dan uitdagend onderwijs geboden door een leerkracht met ruime expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Er is aandacht voor het versterken van de leer- en denkvaardigheden, ontmoeten van gelijkgestemde leeftijdsgenoten, versterken van de executieve functies en aandacht voor metacognitieve vaardigheden. Zo kunnen ook deze leerlingen hun talenten nog verder ontwikkelen.

Om ervoor te zorgen dat cognitief getalenteerde leerlingen het juiste onderwijsaanbod krijgen worden de leerlingen vanaf groep 1 in beeld gebracht. Vanaf de start van de basisschool is er aandacht voor het signaleren van meer- of hoogbegaafde leerlingen. Veel extra uitdaging kan in de eigen klas geboden worden. Vanaf groep 5 is er een mogelijkheid voor deelname aan de plusklas. Dit gebeurt altijd in overleg met leerkracht, Intern Begeleider, ouders en de toelatingscommissie van de plusklassen.

Hoogbegaafde.png

HB folder Stichting Bravoo

Caren gr 8.jpeg
Caren DerksenDe plusklas zit in lokaal 8
Donderdagochtend Locatie OBS de Touwladder
plattegrobd.png