Laden...

OBS de Touwladder
Heiakker 34
5171WS Kaatsheuvel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Overgang voorschoolse naar vroegschoolse / VVE

Overgang van voorschoolse educatie naar vroeg schoolse educatie(VVE).

VVE.jpg

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor/Vroegschoolse Educatie.

Als uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt spreken we van voorschoolse-educatie.

In groep 1-2 spreken we van vroegschoolse-educatie.

Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen zijn verplicht om een overdracht te verzorgen als uw kind naar de basisschool gaat. Als uw kind van een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal komt, is er een overdracht met onze leerkrachten van groep 1-2.

Bij leerlingen die op een VVE-locatie hebben gezeten en het VVE-programma hebben gevolgd, komt er ook een “warme overdracht". D.w.z. dat een leidster van de VVE-locatie naar de basisschool komt om de leerling mondeling door te spreken met groepsleerkracht en de VVE- coördinator.

Ouders hebben op de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven een handtekening op het overdrachtsformulier gezet. Daarmee geven ze goedkeuring aan de overdracht van de gegevens van hun kind naar onze school. Dit is belangrijk omdat op deze wijze wij snel de leerbehoefte van nieuwe leerlingen weten.

Wat doen we bij ons op school met leerlingen die een VVE-programma gevolgd hebben? Of met leerlingen met een taalachterstand en geen VVE-programma gevolgd hebben.
Als een leerling bij ons op school komt, wordt het overdrachtsformulier aangeleverd en indien nodig volgt een “warme overdracht" met de groepsleerkracht en de VVE-coördinator.
VVE-coördinator houdt bij welke leerlingen er op school komen die een VVE-programma gevolgd hebben.
Deze leerlingen krijgen een “handelingsplan taal"(extra aanbod en oefeningen).
Leerlingen krijgen structureel extra begeleiding op het gebied van taal/woordenschat.

Voor meer informatie bij de VVE coördinator,

VVE%201.jpg

leerkrachten groep 1-2