Laden...

OBS de Touwladder
Heiakker 34
5171WS Kaatsheuvel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Overblijven

FullSizeRender.jpg

Het overblijven, ook wel genoemd de Tussenschoolse Opvang (TSO) wordt op OBS de Touwladder georganiseerd door een vaste groep overblijfkrachten van de Vereniging Overblijven.
De coördinatie van de TSO is in handen van: Ramona Broeks

Een groot aantal van onze overblijfkrachten heeft de scholing voor “verantwoord overblijven" gevolgd.
De jongste leerlingen worden in de middagpauze opgevangen in de aula en de oudere leerlingen in de bibliotheek om onder begeleiding en toezicht hun boterhammen te nuttigen en vervolgens gebruik te maken van de speelvoorzieningen buiten of (vooral bij slecht weer) binnen.


De kosten bedragen € 1.50 per kind per keer. Er wordt gewerkt met strippenkaarten. Er zijn verschillende strippenkaarten te verkrijgen:

 • Kaart met 4 strippen kost € 6.00
 • Kaart met 10 strippen kost € 15.00
 • Kaart met 20 strippen kost € 30.00
 • Kaart met 40 strippen kost € 55.00

Op alle vrijdagen kunnen deze kaarten gekocht worden in de aula bij een overblijfouder. Mocht de vrijdag voor u een probleem zijn dan kunt u bij uitzondering de andere schooldagen om 12.45 uur een nieuwe kaart bij een overblijfouder in de aula kopen. Ouders krijgen een kwitantie mee van de gekochte overblijfkaart. De doorslag hiervan blijft in ons beheer. De kaarten worden op de overblijfdag van het kind door de overblijfouders afgetekend. De kaarten vanaf 10 strippen blijven bij ons in beheer op school. Als er op een kaart nog maar 2 strippen open staan dan gaat er een briefje mee naar de ouders waarop vermeld staat dat de strippenkaart bijna vol is.

overblijf4.jpg

De kaart met 4 strippen kunt u uw kind zelf laten kopen. Graag het geld in een envelop met naam er op en de groep waarin hij/zij zit. Dit kan iedere overblijfdag. Deze kaart wordt dan voor desbetreffende dag afgetekend. Deze kleine kaart blijft in het bezit van uw kind. Uw kind neemt deze kaart dus zelf mee naar het overblijven en mee terug naar huis.

Het geld wordt gebruikt voor een vergoeding voor het overblijfpersoneel en voor de aankoop van speel- en spelmateriaal voor de overblijvers.

Aanmelden voor het overblijven ( zowel op vaste dagen als incidenteel) dient aan het eind van ieder schooljaar te gebeuren door invulling van een inschrijfformulier. Alle relevante gegevens zijn op die manier bij de start van het nieuwe schooljaar bij ons bekend. Tevens stellen wij het op prijs als ouders hun gegevens in de loop van het jaar ook actueel houden bij ons. Bijv. als er telefoonnummers wijzigen.

Als uw kind incidenteel een keer overblijft kunt u zijn/haar naam invullen op de intekenlijst bij zijn/haar klaslokaal.

overblijs1.jpg

Indien uw kind op een vaste dag overblijft en om de een of andere reden (bijv. ziekte) een keer niet komt, willen wij dit graag weten. Afmelden kan in dit geval op de volgende manieren:

 • via de e-mail: overblijventouwladder@gmail.com
 • via de speciale groene overblijf-brievenbus die hangt in de gang tegenover de hoofdingang
 • Via de intekenlijst bij het klaslokaal (alleen door de ouders!)
 • Voor vragen kunt u terecht via e-mail overblijventouwladder@gmail.com
 • Er bestaat ook de mogelijkheid om het overblijven te betalen via de bank.
  Het bedrag kan overgemaakt worden naar NL03RABO0124854133 onder vermelding van naam kind(eren) en de groep. Het bankafschrift is tevens betaalbewijs. Wij hanteren voor ieder kind een aparte overblijfkaart.

Wij accepteren geen mondelinge afzeggingen van de kinderen zelf!

Alle overblijfregels staan beschreven in het overblijfreglement. Dit is samengesteld i.s.m. de overblijfcoördinatoren, de overblijfouders en de directie en wordt jaarlijks herzien.

Zie Overblijfreglement en inschrijfformulier: Aanmeldingsformulier + reglement TSO