Laden...

OBS de Touwladder
Heiakker 34
5171WS Kaatsheuvel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Oudervereniging OV

OV.png

Oudervereniging & Ouderraad van OBS de Touwladder

Graag willen wij u middels dit stukje uitleg geven over, en kennis laten maken met, onze oudervereniging en ouderraad.

Als ouder en/of verzorger bent u automatisch lid van de oudervereniging tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben. Als lid van deze oudervereniging betaalt u contributie in de vorm van de ouderbijdrage; 16 euro per kind per schooljaar. Uw bijdrage wordt gebruikt om o.a. de kosten van de verschillende activiteiten te financieren. U ontvangt automatisch een uitnodiging tot het betalen van de ouderbijdrage via mail of Whatsapp.

Een aantal ouders van leerlingen vormen een ouderraad, welke op het moment 12 leden telt. Van die 12 leden zijn er 3 bestuursleden; de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de ouderraad vergaderd. Ellen Meeuwissen vertegenwoordigt de school tijdens deze bijeenkomsten.    

Naast het organiseren van activiteiten probeert de ouderraad door het gebruik van klassenouders de communicatie tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen. Ook wordt jaarlijks financieel verantwoording afgelegd tijdens een aparte bijeenkomst; de zogenaamde algemene ledenvergadering waar u een uitnodiging voor ontvangt via het Leesladdertje. Deze vergadering vindt meestal in oktober plaats. 

De ouderraad organiseert en helpt bij verschillende activiteiten op school. Iedere activiteit wordt georganiseerd door een werkgroep, bestaande uit ouders en leerkrachten. Denk hierbij aan de volgende activiteiten;

 • Sinterklaas
 • De kerstviering
 • Carnaval
 • Pasen
 • Sportdag & Koningsspelen
 • De laatste schooldagviering, zgn. LAS
 • De avonddriedaagse
 • De musical
 • Het schoolreisje 

 OV2.jpg Ov1.jpg

Wanneer u geen lid bent van de ouderraad, maar wel graag in een bepaalde werkgroep zou willen dan juichen wij dat toe en horen dat graag. En als u graag lid zou willen worden van de ouderraad dan bent u natuurlijk van harte welkom.

Ook bent u meer dan welkom om een keer een vergadering bij te wonen, deze zijn namelijk openbaar. Neem contact op met uw klassenouder wanneer u interesse heeft, of stuur een mail naar detouwladder@gmail.com. 

De samenstelling van de ouderraad van OBS de Touwladder is als volgt:

 • Voorzitter: Karin Schoenmakers
 • Penningmeester: Mieke van de Vinne
 • Secretaris: Jessica van der Plas
 • Overige leden: Maartje de Jong, Sandy de Kort, Heidi Beerens, Dieuwertje Spieringhs, Miranda Vloemans, Marjan Kuijpers, Nathalie Gorter, Ron Bruijnius,  Linda Trimbach en Sander van Son.

Gezamenlijke activiteiten van OBS de Touwladder en OBS de Start worden ook onderling besproken door beide ouderraden.

OBS de Start heeft ook een oudervereniging en de samenstelling van de ouderraad is als volgt:

 • Voorzitter: Judith Boon
 • Secretaris: Ingrid van Vugt
 • Penningmeester: Maaike van den Bersselaar
 • Overige leden: Pim Verboven, Bjorn Moust 

Tot slot:

De leden van de ouderraad organiseren, samen met teamleden, de activiteiten op school maar kunnen dat niet zonder uw hulp! Via een oproep in het Leesladdertje of een mail of app van de klassenouder / leerkracht zullen regelmatig hulpouders worden gevraagd. We vertrouwen erop dat we op uw hulp kunnen rekenen! Het gaat immers ook om uw kinderen die we samen met u een mooie schooltijd willen bezorgen!

U helpt ons ook om uw vragen, opmerkingen, tips, kritiek etc. aan ons kenbaar te maken.  Dit kan via de klassenouder(s) welke iedere klas heeft. Zij koppelen dit terug naar de overige leden van de ouderraad tijdens de vergaderingen. Op deze manier proberen we de communicatie tussen Oudervereniging en ouders/verzorgers te stroomlijnen. Hierbij een overzicht van de klassenouders voor schooljaar  ‘18- ‘19:

 • Groep 1/2a   Linda
 • Groep 1/2b   Dieuwertje en Amy
 • Groep 3         Marjan en Nathalie
 • Groep 4/5      Heidi en Jessica
 • Groep 5/6      Mieke en Sandy
 • Groep 7         Maartje
 • Groep 8         Karin

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over de oudervereniging of ouderraad? Laat het ons weten, wij staan u graag te woord!