Laden...

OBS de Touwladder
Heiakker 34
5171WS Kaatsheuvel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Ouderbijdrage

OV.png

Onze school heeft een eigen oudervereniging:”Oudervereniging de Touwladder”.

Het bestuur van deze vereniging is de ouderraad.

Als u een kind (of kinderen) op OBS de Touwladder heeft, bent u automatisch lid van deze oudervereniging, tenzij u duidelijk te kennen geeft daar geen prijs op te stellen. Het wel of niet lid zijn van de oudervereniging heeft geen invloed op de toelating van uw kind op OBS de Touwladder.
De belangrijkste taak van de ouderraad is het (mede) organiseren van activiteiten.
Denkt u hierbij aan de sinterklaas- en kerstviering, het carnavalsfeest, de paasactiviteit, de organisatie rondom de musical en de laatste schooldag.
Deze activiteiten kosten geld. Daarom wordt aan de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage gevraagd dat tevens de contributie is voor de oudervereniging.

De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor schooljaar 2019/2020 € 16,00 per kind. (ouders/verzorgers van kinderen die na 1 januari 2020 instromen betalen een evenredig deel).

Wij verzoeken u vriendelijk om de bijdrage (€ 16,00 per schoolgaand kind) vóór eind november a.s. over te maken op de bankrekening van de oudervereniging:

Bankrekeningnummer NL20 RABO 0124 8566 40

OV De Touwladder

Wilt u de voor- en achternaam van uw kind en de groep waarin hij/zij zit duidelijk vermelden!

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Vriendelijke groet,

De oudervereniging.