wachten...

OBS de Touwladder
Heiakker 34
5171WS Kaatsheuvel

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Oudervereniging OV

OV.png

Oudervereniging OBS De Touwladder

De Oudervereniging is verantwoordelijk voor het organiseren van verschillende activiteiten op school. Denk hierbij aan de cadeautjes met Sinterklaas, de kerstviering, carnaval, Pasen, laatste schooldagviering en de musical. Daarnaast probeert de Oudervereniging, door het gebruik van klassenouders, de communicatie tussen ouders/verzorgers en school te bevorderen. U bent, als ouder en/of verzorger, automatisch lid van deze vereniging, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

Op dit moment telt de Oudervereniging 16 leden. Alle bestuursleden zijn ouders van leerlingen van de Touwladder.
Ongeveer 6 keer per jaar wordt er door de Oudervereniging vergaderd. Ellen Meeuwissen vertegenwoordigt de school tijdens deze bijeenkomsten.
Ook wordt jaarlijks financieel verantwoording afgelegd tijdens een aparte bijeenkomst.
De vergaderingen zijn openbaar en u bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen. U ontvangt hier automatisch een uitnodiging hiervoor.
Als lid van Oudervereniging OBS de Touwladder betaalt u contributie in de vorm van ouderbijdrage, 16 EURO. Uw bijdrage wordt gebruikt om o.a. de kosten van de verschillende activiteiten te financieren. U ontvangt automatisch een uitnodiging tot het betalen van de ouderbijdrage.

Tot slot:

De leden van de Oudervereniging organiseren samen met teamleden, de activiteiten op school. Maar kunnen dat niet zonder uw hulp! Via een oproep in het Leesladdertje of een mail van de klassenouder/leerkracht zullen regelmatig hulpouders worden gevraagd. We vertrouwen erop dat we op uw hulp kunnen rekenen!
U helpt ons ook om uw vragen, opmerkingen, tips, kritiek etc. aan ons kenbaar te maken.
Dit kan via de klassenouder(s). Iedere klas heeft een eigen klassenouder. Zij koppelen dit terug naar de overige leden van de Oudervereniging tijdens de vergaderingen. Op deze manier proberen we de communicatie tussen Oudervereniging en ouders/verzorgers te stroomlijnen.

Werkgroepen.

Werkgroepen worden samengesteld uit leerkrachten en bestuursleden (klassenouders) van de OV. De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een eenmalige activiteit in het schooljaar.
De samenstelling van het Oudervereniging van OBS de Touwladder is als volgt:

  • Voorzitter: Karin Schoenmakers
  • Penningmeester: 
  • Secretaris: 
  • Overige leden: Maartje de Jong, Sandy de Kort, Heidi Beerens, Diewertje Spieringh, Jessica van der Plas, Mieke de Vinne, Renate van der Linden en Linda Trimbach, Marjan Kuijpers en Nathalie Gorter

OBS de Start heeft een Ouderraad.
De samenstelling van de ouderraad van OBS de Start is als volgt:

  • Voorzitter: Janet Vlemmix
  • Secretaris: Remco Emmen
  • Penningmeester: Maaike van den Bersselaar

  • Lid: Ingrid van Vught, Pim Verboven, Remco Emmen

Gezamenlijke activiteiten van OBS de Touwladder en OBS de Start worden ook gezamenlijk besproken door de Oudervereniging.

Heeft u nog meer vragen over de Oudervereniging? Laat het ons weten!

Namens de Oudervereniging en de Ouderraad,

Karin Schoenmakers (OBS de Touwladder) en Janet Vlemmix (OBS de Start)